پروفسور اِیسن گوکچه اوزدامار

پروفسور اِیسن گوکچه اوزدامار

بنیانگذار و رئیس دپارتمان معماری دانشگاه تکیر داغ نامیک کمال، استانبول، ترکیه

زندگینامه

– بنیانگذار و رئیس دپارتمان معماری دانشگاه تکیر داغ نامیک کمال.

– دکترای تخصصی طراحی معماری از دانشگاه فنی استانبول، دانشکده معماری (2003 – 1996).

علایق اصلی پژوهشی:

روش شناسی فرا رشته ای

معماری و مسکن معاصر

آموزش های رادیکال در معماری

معماری عصبی و پایدار

X