آدرس دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیرخانه باکو: 11 آینه سلطانوا / باکو / آذربایجان (11 Ayna Sultanova, Baku, Azerbaijan)

آدرس دبیرخانه ایران: تبریز / چهار راه آبرسان / روبروی بیمارستان شمس / کوی روشن / ساختمان رُز

    اطلاعات تماس

    X