نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

– نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در نهادهای بین المللی معتبر

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب مجموعه چکیده مقالات کنفرانس با تیراژ بالا

– درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس

– نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا) کشور ایران

– نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسرسیوم محتوای ملی

– چاپ رایگان مقالات برگزیده (نه همه مقالات پذیرش شده) در یکی از چندین ژورنال معتبرISI، پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد

 

 

X