رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

پژوهشگران و مقاله دهندگان گرامی لطفاً در هنگام نگارش مقالات خود اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی اعم از اعلام منابع و ماخذ، رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده و نیز عدم کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردها را به جدّ، مد نظر قرار دهید.

شایان به ذکر است در صورت هرنوع اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات و دستاوردهای دیگر پژوهشگران مقاله شخص خاطی حذف و از شرکت در دوره های بعدی همایش نیز محروم خواهد شد.

X