تعرفه های ثبت نام

تعرفه های ثبت نام

هزینه ثبت نام نهایی شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.

هزینه های ثبت نام نهایی در کنفرانس به قرار ذیل است:

مقاله دهندگان غیر حضوری (دانشجویان  هیئت علمی  افراد آزاد)

سایر خدمات کنفرانس

توجه: شایان ذکر است هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.

هزینه صدور گواهینامه اضافه پذیرش، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی

تمامی گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر خواهند گردید لذا کلیه ارائه دهندگان مقالات در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه پذیرش ، چاپ و ارائه مقاله به زبان فارسی بابت گواهی هر مقاله مبلغ 800000 ریال و شرکت کنندگان بدون مقاله نیز در صورت تقاضا جهت صدور گواهینامه شرکت و 16 ساعته آموزشی به زبان انگلیسی نیز مبلغ 800000 ریال باید علاوه بر هزینه اصلی پرداخت نمود.

تذکر بسیار مهم: با ثبت نام نهایی فرد ارسال کننده مقاله تمامی گواهینامه های کنفرانس به زبان انگلیسی صادر خواهد گردید. لذا ثبت نام گواهینامه اضافه یا گواهینامه فارسی جزء خدمات اضافه کنفرانس و اختیاری بوده و در صورت نیاز شرکت کننده می باشد.

شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری:

برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد از علاقه‌مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیر حضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نماید. شرکت کنندگان غیر حضوری از سرتاسر جهان می توانند با سامانه Webinar کنفرانس در کنفرانس شرکت و به صورت آنلاین از طریق سامانه وبینار و تالار ارائه مقالات در سایت کنفرانس از آنچه در کنفرانس میگذرد باخبر شوند و به کلیه ارائه های مقالات دسترسی پیدا نمایند. لذا پژوهشگرانی که به صورت غیرحضوری در کنفرانس ثبت نام نمایند در صورت عدم حضور در کنفرانس و تکمیل مراحل ثبت نام، برای ارائه دهندگان مقالات، همراه گواهینامه بین المللی پذیرش و چاپ مقاله، لوح فشرده مقالات کامل و برای شرکت کنندگان بدون مقاله لوح فشرده مقالات کامل، گواهینامه بین المللی حضور در کنفرانس حداکثر یک هفته الی 10روز بعد از برگزاری کنفرانس به آدرس فرد از طریق پست پیشتاز ارسال خواهد گردید. (هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.) شایان ذکر است هزینه های مربوط به بسته بندی، پست پیشتاز، حمل و نقل و... در حالت غیر حضوری بر عهده دبیرخانه کنفرانس بوده همچنین هزینه های ثبت نام حالت غیر حضوری در بالا ذکر گردیده است.

کلیه گواهینامه های کنفرانس دارای هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنفرانس قابل استعلام و پیگیری می باشد.

X