تاریخ های مهم کنفرانس

تاریخ‌های مهم کنفرانس به شرح زیر می‌باشد توجه داشته باشید با عنایت به اینکه شرکت در کنفرانس به صورت حضوری مستلزم  انجام مراحل اداری متعددی در رابطه با دعوت نامه و ویزا می‌باشد و با توجه به زمانبر بودن این فرایندها ، تاریخ‌ها مهم  برای افراد حضوری کنفرانس به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات 1 اسفند 1402
اعلام نتایج داوری مقالات 3 روز پس از ارسال
آخرین مهلت ثبت نام نهایی 5 اسفند 1402
کنفرانس 10 اسفند 1402
X