اهداف برگزاری کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي علوم مهندسی، انسانی و اجتماعی و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه، به تحليل، آموزش و پژوهش آن بپردازد.

– بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران، معماری، شهرسازی

– تدوین راهکار های موفق در پیشبرد تاب آوری کلانشهر ها

– ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با طراحی، مهندسی عمران، معماری، شهر سازی، مصالح ساختمانی و محیط زیست.

– بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس

– آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه مهندسی در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

– ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه طراحی، مهندسی عمران، معماری، شهر سازی، مصالح ساختمانی و محیط زیست

– زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مدیریت سیستم شهری

– توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس

– ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری، سازه و توسعه پایدار شهری

– برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري

– برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنفرانس

X