معرفی کنفرانس

استادان فرهیخته، پژوهشگران ارجمند و دانشجویان گرامی:

انسان از آغاز خلقت همواره به دنبال سرپناه بوده که به تدریج با ایجاد تمدن بشری مساله ایجاد راه و گذرهای مواصلاتی پیش آمد است. پس از آنکه انسان مراحل اولیه تنازع بقا را پشت سر گذاشت و وابستگی او به طبیعت به طور نسبی کاهش پیدا کرد با افزایش ارتباطات اجتماعی بین انسان‌ها و ویژگی‌های جوامع شهری امروز سبب ناپایداری میان او، محیط طبیعی و مصنوع شده و جامعه مدنی امروز را با مشکلاتی چون زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي، اقتصادي و كالبدي مواجه کرده است. رویکردهای نوین طراحی در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و همچنین محیط زیست را می‌توان تأکیدی بر کاربست رویکردهای نوین به انسان، معمار و شهرسازی دانست که اصالت‌هایی همچون اجتماع در مقابل فرد، اخلاق در مقابل منافع و کیفیت در مقابل کمیت از پارادایم‌های مشترک آن به حساب می‌آیند. بر این اساس، اندیشه در باب الگوهای توسعه شهری مستلزم تقید توسعه دریک محدوده کالبدی به نام” شهر” است که جنبه‌ای از فرایند توسعه را در بر می‌گیرد که با التفات بر متغیرهای مرتبط با زندگی شهری شکل می‌گیرد. با رشد فزاینده بشر و ایجاد تحول‌های ساختاری در نوع زندگی، ساز و کارها تغییر یافته تا آنجا که امروزه دیده می‌شود انسان به معماری چیره دست در شکل‌دهی فضاهای پیرامون خود تبدیل گردیده است. شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه‌ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی، اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل ساخته است. موضوع طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (توسعه شهری) از جمله مباحث مهم در عصر حاضر است، لذا اولین کنفرانس بین المللی طراحی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی فرصتی مغتنم را برای طیف وسیعی از دانشگاهیان و متخصصان برای بحث پیرامون تحقیقات و کشفیات جدید در حوزه‌های مرتبط به ارمغان خواهد آورد .

کمیته اجرایی در صدد است این کنفرانس را با هدف ارائه و معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف طراحی در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی، مصالح ساختمانی و محیط زیست، تبادل اطلاعات بین نخبگان، اساتید دانشگاهی و متخصصان، ارائه آخرین روش‌ها و فرآیندهای بهبود و افزایش کارایی این حوزه تخصصی و معرفی تحقیقات روز جهان و بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرایند کاربرد آنها از تمام مناطق جغرافیایی، در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی، در تاریخ 10 اسفند 1402 مطابق با 29 فوریه 2024 در آذربایجان – باکو برگزار نماید.

در این راستا کمیته علمی و اجرایی کنفرانس، از تمامی اساتید، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می‌نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه‌های مرتبط می‌باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به ایمیل رسمی دبیرخانه کنفرانس (dcauconf@gmail.com) ارسال نمایند.

X